Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi

Monument inconfundabil, veche vatra a culturii şi spiritualităţii din Moldova şi nu numai, Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi este situată în centrul tradiţional al Iaşului, pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt - fosta Uliţă Domnească - pe partea dreapta venind dinspre Catedrala Mitropolitană, foarte aproape de Palatul Culturii.

Biserica "Trisfetitelor" a fost ridicată de către voievodul Vasile Lupu, între anii 1637 -1639, că necropola domnească, reflectând aspiraţia ctitorului spre lumea bizantină, combinând structuri şi forme tradiţionale cu materiale preţioase şi o decoraţie fastuoasă. Mitropolitul Varlaam a sfinţit aceast sfânt locaş la dată de 6 mai 1639, iar doi ani mai târziu aici au fost aşezate moaştele Sf. Cuvioase Parascheva. În cadrul acestei mănăstiri au funcţionat o tipografie şi un Colegiu, viitoarea Academie Domnească. În anul 1970, mănăstirea a fost închisă, slujbe fiind oficiate doar de sărbătoarea hramului şi în ziua de 24 ianuarie. Mănăstirea a fost redeschisă după 1989, la iniţiativa IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Faima monumentului o constituie broderia de piatră a zidurilor exterioare, păstrată în formă originală, în cea mai mare parte. Treizeci de bandouri ornamentale evoluează succesiv pe întreg spaţiul exterior al zidurilor bisericii, de la temelie până sus la cornişă turlelor, rememorând şi prelucrând vechile crestături în lemn şi broderii naţionale, împrumutând însă elemente asiatice şi occidentale. O impunătoare torsadă constând în împletirea a trei elemente - simbol al Sfintei Treimi - desăvârseste complexul arhitectonic al bisericii.

Hramul este sărbătorit de Sfinţii Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur) la 30 Ianuarie.

Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York
Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York
Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York
Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York
Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York
Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York
Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York
Slide image number 1 with plane Slide image number 2 with Golden Gate Bridge Slide image number 3 with Flatiron Building în New York

Prezentare Mănăstire